Titanica Art & Photography

October 19th, 2014 by admin

Fuglearter vi har hatt på besøk

Etter at vi satt opp matstasjonen for småfugl, har vi hatt besøk av følgende arter:
svarttrost, flaggspett, skogsdue/ringdue, kjøttmeis, blåmeis, dompap, grønnfink/grønnsisik, gråspurv, gråmåke, skjære, rødstrupe, spurvehauk, nøtteskrike, sidensvans, spettmeis.
Det blir spennende å se om vi får lokket til oss andre arter ved å sette ut annen mat.