Titanica Art & Photography

March 13th, 2013 by admin

Kamp mot brunskogsnegler

Foto: Aleviva-Medien @ Pixabay.com

Brunskogsnegl er fra mars 2011 artens norske navn. Tidligere ble den kalt iberiaskogsnegl , fordi forskerne trodde at sneglen tilhørte arten Arion lusitanicus. Det er en art som stammer fra Den iberiske halvøy (Portugal og Spania), derav navnet iberia- eller spansk snegl. Nyere undersøkelser viser imidlertid at denne antagelsen om artstilhørighet var feil. Arten heter derimot Arion vulgaris og har fått det norske navnet brunskogsnegl.

Jeg har heldigvis ikke sett en eneste brunsnegler hverken her eller hos naboen, men fenomenet fascinerer meg og derfor har jeg leste endel om den. Iberiasneglen/brunsneglen er ikke naturlig tilhørende i Norge. Brunskogsneglen ble innført som fremmed dyreart til Norge rundt 1988, og har spredd seg i de sørlige delene av Norge. I Norge ble brunskogsneglen først oppdaget på Stord. Den kom hit med innførsel av blomster og jord. Senere har den spredd seg langs kysten nord til Nordland. Brunskogsneglen har også dukket opp på Østlandet. Selv om brunskogsneglen er en ganske rask snegle (rask, til snegle å være), har spredningen gått atskillig raskere enn det arten ville klart ved egen hjelp. Utbredelsen tyder på at egg og kanskje voksne individer fraktes rundt med jord og levende planter og etablerer nye populasjoner, særlig i nærheten av plantesentre hvor mye jord og planter fraktes til og fra.

Metoder å få bukt med brunsnegler på:
Jeg oppfordrer til å bruke de mest humane metodene.

● Grevlinger: Det er funnet lite brunsnegler i områder der det finnes grevlinger.
● Piggsvin: Disse spiser også brunsnegler.
● Løpebiller: Disse små krabatene spiser brunsnegleegg.
● Boakjølsnegl (leopardsnegle/tigersnegl/kjellersnegl/akersnile/boasnegl): Disse spiser brunsnegler og bør derfor ønskes velkommen i hagen.
● Håndplukking: Fjern så mange snegler du kan.
● Kaffe: Kaffe er gift for brunsnegler. De dør rett og slett av koffeinsjokk.
● Øl: Brunskogsnegler liker lukten av øl. Det kan derfor brukes til å lage sneglefeller.
● Nemaslug: Nemaslug er et preparat som inneholder nematoder som virker som en parasitt på brunsnegler. Man samler inn brunsnegler, klikker av dem hodet og dypper den i utvannet nemaslug (1 pk = 50 liter lunkent vann). Så legger man ut disse døde sneglene som åte. Brunsnegler spiser sine døde artsfrender, noe som medfører at de får i seg parasitten igjen og dør – og så kommer nye snegler og spiser disse igjen – og dør.
● Pulverisert kalk: Når sneglene får dette på seg tørker de inn.
● Alginat/tang: Dette liker ikke brunsnegler.
● Hønsegjødsel, kyllinggjødsel, helgjødsel: Dette holder brunsnegler seg unna.
● Barrierer: Man kan også forsøke å sette opp fysiske barrierer slik at man kan bekjempe et område av gangen.

Pass på å sjekke ny jord og planter/blomster for snegler og egg, slik at du ikke innfører brunskogsnegler i hagen din.

Kjøp planter som brunskogsnegler ikke liker:
Astilbe, Begonia, Bringebær, Bjørnebær, Dill, Flittig lise, Fuksia, Geranium, Isop, Lavendel, Løvemunn, Margerittkultivaren Maggy White, Pelargonium, Rhododendron, Roser, Stikkelsbær, Kjempevalmue, Krypfredløs, Steinfrø.

Save

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *